Cyza Anna

 

cyz_ann

Nazwisko: Cyza
Imię: Anna
Rok urodzenia: 1890
Data przybycia: 5 kwietnia 1906
Wiek: 16
Stan cywilny: panna
Zawód: bezrobotna
Czyta: nie
Pisze: nie
Kraj/Narodowość: Austria/polska
Ostatnie miejsce pobytu: Wałki
Miejsce docelowe: Chicago
Kto opłacił bilet: nieczytelne
Zadeklarowana kwota pieniędzy: 8$
Czy przebywał już w USA: brak danych
Do kogo się udaje: nieczytelne
Statek: Wurzburg
Port: Bremen
Kto został w kraju: brak danych
Kolor włosów: brak danych
Kolor oczu: brak danych
Wzrost: brak danych

 

 

*Wykaz uwzględnia tylko przybywających do Nowego Jorku w latach 1892-1924. Dane zostały zaczerpnięte z serwisu internetowego www.ellisisland.org. Ewentualne nieścisłości mogą wynikać z faktu, że autorzy serwisu błędnie odczytali ręcznie wypełnione dokumenty, lub urzędnicy emigracyjni błędnie dokonali wpisów (przeinaczenie nazwisk, nazw itp.)

W przypadku wykrycia pomyłek prosimy o kontakt na adres nowakartur@interia.pl w celu korekty błędów.
 Posted by at 22:30