1928

 

Fragment przedwojennej polskiej mapy MAPA TOPOGRAFICZNA OKOLIC TARNOWA w nieznanej skali wydanej po 1928 roku.

Mapa bazuje na mapie austro-węgierskiej w skali 1:75 000  przygotowanej przez Kaiserlich und Kőniglich Militaergeografishes Institut.
Mapa pochodzi ze zbiorów p. Janusza Brongiela.

wycinek_mapa_brongiel

Znaki topograficzne map austriackich w skali 1:75000

Kolej_jednotorowa Kolej jednotorowa
Kolej_dwutorowa Kolej dwutorowa
Kolej_z_nadbudowa Kolej z nadbudową drugiego toru
szosaIIklasy Szosa II klasy
Droga_polna Droga polna
Droga_gospodarcza Droga gospodarcza
Most Most
Kaplica Kaplica
Figura religijna Figura religijna
Krzyz Krzyż
Budynek Budynek
Karczma Karczma (Wirtshaus)
Lesniczowka Leśniczówka (Jägerhaus)

Uwagi:

Mapa mocno zniszczona, nie posiada pełnych marginesów. W związku z tym nie jest możliwe określenie wydawcy, ani roku wydania. Tytuł mapy: MAPA TOPOGRAFICZNA OKOLIC TARNOWA.miniatura_tytul_mapa_brongiel

Grafika mapy przypomina wydania map austro-węgierskich. Autorzy nadal posługują się niemieckojęzycznymi skrótami znanymi z map wcześniejszych np. W.H., J.H. Format mapy nie pokrywa się z mapami wojskowymi, jest nie co mniejszy, stąd urywa się wcześniej nie obejmując tak daleko terenów na wschód od Wałek. W przybliżeniu można powiedzieć, że mapa jest wydana po 1928 roku, ponieważ zawiera zaznaczone położenie Państwowej Fabryki Związków Azotowych wraz bocznicą kolejową.

miniatura_azoty_mapa_brongiel

1. Kolej

Bez zmian w stosunku do poprzedniej mapy.

2. Krzyże i figury

Bez zmian w stosunku do poprzedniej mapy.

3. Las

Bez zmian w stosunku do poprzedniej mapy. Nadal nie zaznaczono umiejscowienia tartaku obok linii kolejowej. Biorąc pod uwagę graniczną datę jej powstania (po 1928r.) i kolejna datowaną na rok 1938 pozostaje okres 10 lat w którym możliwe było funkcjonowanie tartaku.

4. Gospoda, karczma

Bez zmian w stosunku do poprzedniej mapy.

5. Drogi

 Bez zmian w stosunku do poprzedniej mapy.

 

 Posted by at 23:47