O miejscowości

 

Wieś Jodłówka-Wałki to mała miejscowość licząca ok. 1100 mieszkańców położona w południowo-wschodniej części Polski na styku dwóch województw: małopolskiego i podkarpackiego. W odległości 12 km na zachód od Wałek znajduje się największe miasto w tej okolicy Tarnów, niegdyś stolica województwa. Geograficznie Wałki znajdują się w Kotlinie Sandomierskiej, a dokładnie na Płaskowyżu Tarnowskim w bezpośrednim sąsiedztwie Pogórza Karpackiego. Można by rzec, że jest to jedna z ostatnich miejscowości w kierunku południowym leżąca na prawie płaskim terenie. Dalej na południe są już tylko wzniesienia i góry. Przeważająca część Wałek leży na ubogich, piaszczystych ziemiach. W okolicy nie ma większych rzek, a jedynie małe strumyki, które przecinają łąki, pola i lasy. Charakterystyczną cechą położenia wsi jest jej otwarcie w trzechkosciol kierunkach z wyjątkiem kierunku wschodniego. Bowiem z tej strony znajdują się duże obszary leśne, które w naturalny sposób wyznaczają granicę pomiędzy dwoma sąsiednimi województwami. Próbując przemieścić się w kierunku wschodnim natrafimy tylko na leśne dukty, które łączą najkrótszą drogą Wałki z Czarną Tarnowską leżącą już w województwie podkarpackim. Jedyną drogą na wprost jest połączenie kolejowe. Wałki miały to szczęście, że znalazły się na trasie znaczącej linii kolejowej z Wiednia do Lwowa. Był to niewątpliwie ważny element sprzyjający szybszemu rozwojowi tej miejscowości. Wielu mieszkańców znalazło pracę przy jej budowie, a później przy utrzymaniu ruchu. Powstanie przystanku kolejowego umożliwiło szybszy i bezpośredni kontakt z największym ośrodkiem przemysłowym Tarnowem. Obecnie ten sposób komunikacji wyparły połączenia autobusowe i własny transport. Jedno przez lata się nie zmieniało, a mianowicie sąsiedztwo ogromnych obszarów leśnych co powoduje, że Wałki kojarzone są z przyrodą. To właśnie było główną przyczyną dla której zdecydowaliśmy się na stworzenie tej strony.

 Posted by at 13:16